Garment Table - Yolande Print Shirt Dress

Garment measurements UK 6 UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18 UK 20
Bust 93.7 96.2 101.2 106.2 111.2 116.2 122.2 128.2
Waist 67.5 70 75 80 85 90 96 102
Hip 139.3 141.8 146.8 151.8 156.8 161.8 167.8 173.8
Length 124.3 124.7 125.6 126.5 127.4 128.3 128.7 129.1